Pompeii Couple

Pompeii Couple Ernesto Montenegro 15.5 " x 12.5" Bronze

Pompeii Couple |
15.5 ” x 12.5″ |
Bronze
Comments are closed.

Reclining Shadow I Ernesto Montenegro 17 " x 22" x 12" Bronze
Reclining Shadow I
Pompeii Couple Ernesto Montenegro 15.5 " x 12.5" Bronze
Pompeii Couple
Woman in Chair Ernesto Montenegro 16" x 20" x 7.5" Bronze
Woman in Chair
Six Dancers Ernesto Montenegro 12" x 18" x 5.5" Bronze
Six Dancers